Історія кафедри

Кафедру інформаційних технологій, штучного інтелекту і кібербезпеки створено в 2022 році шляхом об’єднання кафедри інформаційних систем (заснована в 2002) і кафедри інформатики (заснована в 1973).

Штат кафедри налічує двадцять працівників (штатних та за сумісництвом), із них 5 професорів і 9 доцентів. За сумісництвом на кафедрі працюють викладачі, запрошені з провідних наукових установ Національної Академії наук України та НТУУ «КПІ».

Кафедра здійснює професійну підготовку фахівців за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки», а саме:

Узагальненим об'єктом діяльності майбутніх фахівців є інформаційні та автоматизовані системи, засоби контролю, моніторингу і управління, їх математичне, інформаційне, технічне та програмне забезпечення; способи та методи їх проектування, розробки, впровадження, а також експлуатація.

Практичні навички здобувачі закріплюють під час проходження практики на виробничих підприємствах харчової промисловості, а також в інших установах і організаціях, де всебічно розширюють та закріплюють отримані під час навчання знання. Це зокрема ПрАТ «Оболонь», ТОВ «Лубенський молочний завод», ПрАТ Білоцерківський консервн. з-д, ТДВ «Яготинський маслозавод», «Яготинське для дітей», ПрАТ «Лантманнен Акса», ТОВ «Шамраївський цукор», ТОВ «Пирятинський сирзавод», ПрАТ «АК «Київводоканал», ПрАТ «Індар», із якими кафедра має угоди договори про організацію практики.

Кафедра має договір із Каунаським технологічним університетом Литви про міжнародне співробітництво — обмін здобувачами. Під час навчання здобувачі кафедри мають змогу набути практичних навичок і досвіду, працюючи адміністраторами комп’ютерних лабораторій університету, у відділі дистанційного навчання, центрі інформаційних технологій, відділі працевлаштування випускників тощо.

Для проведення освітнього процесу та наукових досліджень — аналізу, моделювання і проєктування інформаційних систем — на кафедрі використовується вісім комп'ютерних аудиторій, у яких встановлено сучасні програмні засоби. Аудиторії мають локальну комп’ютерну мережу з безкоштовним доступом до інтернету. Талановиті здобувачі долучаються до науково-дослідної роботи під керівництвом професорів і доцентів кафедри, виступають на конференціях, публікуються у періодичних фахових наукових виданнях, розробляють програмні засоби для відділів і служб університету, беруть участь у розробленні та впровадженні електронних засобів навчання. Також здобувачі кафедри є активними учасниками всеукраїнських і міжнародних олімпіад з програмування: Міжнародна відкрита студентська олімпіада з програмування імені С.О. Лебедєва та В.М. Глушкова «KPI-OPEN» на базі НТУУ «КПІ», Міжнародна Літня школа з програмування, Міжнародна Зимова школа з програмування.

Колектив кафедри активно співпрацює з іншими кафедрами університету, а також навчальними та науковими установами України, зокрема з НУТУ «КПІ», Національним транспортним університетом, Харківським національним університетом радіоелектроніки, Інститутом кібернетики ім. В. М. Глушкова, Державним університетом інформаційно-комунікаційних технологій, ДП НВК «Київський інститут автоматики», Інститутом психології ім. Г. С. Костюка АПН України та іншими.