Андріюк Олена Петрівна

доцент,

кандидат фізико-математичних наук


Доцент, кандидат фізико-математичних наук.

Заступниця декана факультету АКС із навчальної роботи.

У 1998 р. закінчила механіко-математичний факультет Київського національного університету ім. Тараса Шевченка та здобула кваліфікацію магістра математики.

У 2007 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Функції на одновимірних многовидах» за спеціальністю 01.01.01 — математичний аналіз.

Викладає дисципліни: чисельні методи (лектор); об’єктно-орієнтоване програмування (лектор); математичні методи дослідження операцій; організація баз даних та знань.

Опубліковано 20 друкованих праць.

Науково-педагогічний напрямок — теорія функцій комплексної змінної.

Напрям науково-дослідної роботиДослідження та розробка алгоритмів генетичного наслідування в інтелектуальних системах.

Викладацька: А-338: (044) 287-92-46