Харкянен Олена Валеріївна

доцент,

кандидат технічних наук


Доцент, кандидат технічних наук.

Закінчила НУХТ у 1999 р.

Працює на кафедрі з 2002 року.

У 2013 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Інформаційна підтримка прийняття рішень в задачах планування багатономенклатурного харчового підприємства» за спеціальністю 05.13.06 — Інформаційні технології.

У 2014–17 рр. працювала заступницею декана факультету АКС по роботі зі студентами.
Викладає дисципліни: організація баз даних та знань; проектування інформаційних систем; інтелектуальний аналіз даних; спіральна методологія розробки систем.
Відповідальна за інформаційну систему кафедри.
Автор понад 50 публікацій (статей у наукових фахових виданнях, методичних вказівок, тез та матеріалів міжнародних та українських наукових конференцій).

Науково-педагогічний напрямок – моделювання, розробка та аналіз баз даних, багатовимірний та інтелектуальний аналіз даних, CASE-технології.

Напрям науково-дослідної роботиІнтелектуальний аналіз даних у нових інформаційних технологіях прийняття рішень.


Викладацька: А-338: (044) 287-96-77

Деканат заочної форми навання: А-441: (044) 287-96-35