Костіков Микола Павлович

Костіков Микола Павлович

Доцент, кандидат технічних наук

У 2010 р. закінчив із відзнакою магістратуру факультету автоматизації та комп’ютерних систем НУХТ за спеціальністю «Інформаційні управляючі системи та технології».

У 2013 р. закінчив аспірантуру НУХТ.

Працює на кафедрі з вересня 2013 р.

У 2016 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Інформаційна технологія підтримки процесу навчання граматики іноземної мови у ВНЗ» за спеціальністю 05.13.06 — Інформаційні технології.
Диплом кандидата наук / доктора філософії (PhD)

25 червня 2020 р. Вченою радою НУХТ присвоєно вчене звання доцента по кафедрі інформаційних систем.
Атестат доцента

Викладає дисципліни (лектор): комп’ютерна лінгвістика; паралельне програмування [C#]; кросплатформне програмування [Python]; розроблення мобільних додатків [Kotlin]; проєктування автоматизованих навчальних систем; системи обробки знань.

Також викладав дисципліни: теорія прийняття рішень; інформатика; сучасні інформаційні системи та технології; web-технології та web-дизайн; інтелектуальні системи; системний аналіз; моделювання та ідентифікація систем; інтернет речей (IoT) та ін.

Лектор Кам’янець-Подільської філії НУХТ із дисциплін «Паралельне програмування» / «Технології розподілених систем та паралельних обчислень» (із 2017), «Розроблення мобільних додатків» (із 2021), «Кросплатформне програмування» (із 2024) та «Методи та системи штучного інтелекту» (2019–20).

Учасник робочої групи та співавтор освітньо-професійних програм для студентів-бакалаврів (із 2019), магістрів (із 2023) і докторів філософії (з 2023).

Учасник екзаменаційної комісії з прийому фахового вступного іспиту до магістратури (із 2018) за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки». Учасник (2019–21) і голова (2022) екзаменаційної комісії з прийому фахового вступного іспиту на 1-й курс скороченої форми навчання за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки». Голова (2022) і учасник (2023) комісії з розгляду мотиваційних листів при вступі на спеціальність 122 «Комп’ютерні науки».

Керує написанням бакалаврських робіт (із 2013/14 н.р.) і магістерських робіт (із 2021/22 н.р.).

У 2017–18 проводив консультації та підписував перший розділ бакалаврських робіт («Системний аналіз об’єкта автоматизації»).

Учасник англомовного проєкту НУХТ (протягом 2013–16 н.р. викладав дисципліни: Computer Science (Informatics); Modern Information Systems & Technologies; Business Process Reengineering для студентів англомовних груп факультетів ЕіМ і ГРТБ) та англомовного проєкту КНУ (із 2022 викладає дисципіну «Theory and Technology of Software Systems Development» для студентів PhD-програм).

Автор і співавтор 12 навчально-методичних публікацій для студентів бакалаврату та магістратури (перелік див. нижче).

Викладач-тьютор (організатор) дистанційного навчання, автор понад 15 електронних навчальних курсів на платформах Moodle НУХТ і КНУ (із 2016).

Секретар оргкомітету та голова редколегії збірника наукових праць щорічної міжнар. наук.-практ. конф. «Сучасні тенденції розвитку інформаційних систем і телекомунікаційних технологій» (2019–23). Секретар оргкомітету Міжнар. наук.-техн. Internet-конф. «Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем управління організаційно-технічними та технологічними комплексами» (із 2017). Секретар секції «Інформаційні технології» щорічної міжнар. наук. конф. молодих учених, аспірантів і студентів «Наукові здобутки молоді — вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті» (із 2014).

Відповідальний за збір, редагування та верстку тез кафедри на наукові конференції в НУХТ і поза його межами (із 2013).

Відповідальний за міжнародну роботу факультету АКС (із 2019).

Відповідальний за модерування та наповнення сайту факультету АКС (із 2017).

Відповідальний за модерування та наповнення сайту кафедри (2017–22).

Відповідальний за науково-дослідну роботу кафедри (реєстрація тем і завдань НДР, формування програм і звітів, облік публікацій викладачів — 2017–22).

Учасник робочої групи з ліцензування (первинної акредитації) та впровадження в НУХТ нової спеціальності 121 «Інженерія ПЗ» (2020).

Відповідальний за експертизу та контроль якості електронних навчальних курсів для студентів дистанційної форми навчання (2017–19).

Учасник робочої групи з питань впровадження в НУХТ програм академічної мобільності Erasmus+ (2018).

Був куратором групи студентів 1–3 курсу (2014–17).

Учасник журі I етапу Всеукраїнської студентської олімпіади в НУХТ: із комп’ютерних наук (2019, 2021); із програмування й управління ІТ-проектами (2020); із інформаційних систем і технологій (2021).

Працював у приймальній комісії факультету АКС (2014).

Працював старшим інструктором при проведенні в НУХТ ЗНО (ЄВІ) з іноземної мови для вступників до магістратури (2018 і 2020).

Учасник ВГО «УАФІТ» — Української асоціації фахівців інформаційних технологій (із 2020), свідоцтво.
 

Автор 55 публікацій за темою власної НДР (17 статей і 38 тез доповідей, див. повний перелік тут). Також, починаючи з 2015 р., опубліковано 67 тез доповідей спільно зі студентами (див. перелік тут).

h-індекс у Google Scholar — 3, у Scopus — 2.

Автор 2 електронних засобів навчання іноземних мов («Експертно-навчальна система граматики польської мови» — 2016; «Система навчання польської мови. Модуль: польська для радіолюбителів» — 2016).

Із 2021 р. керує кваліфікаційними роботами магістрів.

Із 2014 р. керує кваліфікаційними роботами бакалаврів зі створення електронних засобів навчання для іноземних мов, мов програмування та інших дисциплін.

У 2023–24 рр. — виконавець наукового проєкту «Ідентифікація авторства анонімних українськомовних текстів за допомогою штучного інтелекту», ГО Український науковий центр лінгвістичних студій (УНЦЛС), грант Посольства Великої Британії в Україні.

У 2017–22 рр. був відповідальним виконавцем одного з напрямів держбюджетної теми НДР 0117U003475 кафедри ІС НУХТ.

Нинішній напрям науково-дослідної роботиВпровадження інформаційних технологій у процес навчання іноземної мови (№ держреєстрації кафедральної теми НДР на 2020–25 рр. — 0120U105386).

Наукові інтереси — комп’ютерна лінгвістика (NLP), електронні засоби навчання (E-Learning), проєктування графічного інтерфейсу користувача (GUI), інтернет речей (IoT); мови програмування C#, Python, Kotlin.
 

2022 — онлайн-курс «Python Data Structures» (University of Michigan; instructor: Charles Severance), сертифікат.

2022 — онлайн-курс «Programming for Everybody (Getting Started with Python)» (University of Michigan; instructor: Charles Severance), сертифікат.

2021 — онлайн-стажування для викладачів від компанії EPAM та IT Ukraine Association («Teachers Internship Online Program»), сертифікат.

2020 — онлайн-курс «Programming with Cloud IoT Platforms» (Pohang University of Science and Technology; instructor: James Won-Ki Hong), сертифікат.

2019 — закордонне науково-педагогічне стажування для викладачів у приватному польсько-американському університеті «Wyższa Szkoła Biznesu – National Louis University» (Новий Сонч, Польща, ЄС) на тему «Organization of the educational process, training programs, innovative technologies and scientific work», сертифікат.

2019 — відрядження до університету «Politechnika Białostocka» (Білосток, Польща, ЄС) із метою ознайомлення з організацією навчального процесу та НДР, підсумки.

2019 — сертифікат рівня B2 за шкалою CEFR із англійської мови.

2016 — підвищення кваліфікації від Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України, категорія: викладач-тьютор (організатор) дистанційного навчання університетів, випускна робота «Програмні засоби підтримки дистанційного викладання предметів іноземною мовою в навчальному закладі», свідоцтво.

2014 сертифікат із англійської мови професійного спрямування на рівні upper-intermediate, достатній для викладання фахових дисциплін англійською мовою.

2011 — онлайн-курс «Introduction to Databases» (Stanford University, instructor: Jennifer Widom), сертифікат.
 

Викладацька: А-229в

Електронна пошта: kostikovmp@nuft.edu.ua, mikolaszk@gmail.com

Telegram: @mikolasz

Профіль у LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/mykola-kostikov-b001404a/

Профіль у Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=aVPLphoAAAAJ

Профіль у ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Mykola_Kostikov

Профіль у Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55428003300

Профіль у Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/843098

Профіль у ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1569-8179

Профіль у DBLP: https://dblp.org/pid/325/5231

Профіль у Semantic Scholar: https://www.semanticscholar.org/author/71595109

Докладний розклад викладача (по предметах та аудиторіях) див. на сайті nmu.nuft.edu.ua
 

Повний перелік знаходиться за посиланням: http://pol.ho.ua/kostikov_publ