Литвинов Валерій Андроникович

Литвинов Валерій Андроникович

Професор, доктор технічних наук


Професор, доктор технічних наук.

Лауреат державної премії України (УРСР) у галузі науки та техніки.

Член спеціалізованої вченої ради К 26.058.05 по захисту кандидатських дисертацій.

У 1960 р. закінчив радіотехнічний факультет Київського політехнічного інституту за спеціальністю «електронні прилади», кваліфікація — інженер-електрик.

У 1978 р. захистив докторську дисертацію на тему «Методи підготовки, зберігання і обробки даних в АСУ промисловим підприємством» за спеціальністю 05.13.06 — Автоматизовані системи переробки інформації і управління.

З 1996 р. працює в Інституті проблем математичних машин та систем НАН України на посаді провідного наукового співробітника відділу інтелектуальних інформаційно-аналітичних систем.

Читав курси лекцій у Київському філіалі Московського інституту підвищення кваліфікації, Інституті культури, Національному авіаційному університеті.

Працює на кафедрі з 2011 року.

Викладає дисципліни: управління інноваційними проектами; технологія створення програмних продуктів.

Автор 170 наукових праць, в тому числі – 2 монографії, брошур та статей у таких журналах як “Автоматика и телемеханика”, “Техническая кибернетика”, “Программирование”, “Кибернетика”, “Управляющие системы и машины”, “Математичні машини та системи», та ін.

Профіль у Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=7dMUD2oAAAAJ

Підготував 15 кандидатів технічних наук.

Науково-педагогічний напрямок — пошукові системи, системи підтримки прийняття рішень, інтелектуалізований інтерфейс користувача, оцінки рівня інтелектуалізації програмно-технічних систем.

Викладацька: А-338: (044) 287-96-77