Мошенський Андрій Олександрович

доцент,

кандидат технічних наук


Доцент, кандидат технічних наук.

У 2005 р. закінчив магістратуру НТУУ «Київський політехнічний інститут».

Працює на кафедрі з 2005 року.

Закінчив аспірантуру НУХТ.

У 2013 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Інформаційна технологія прогнозування показників якості радіозв’язку із використанням звітів змагань з радіоспорту» за спеціальністю 05.13.06 — Інформаційні технології.

Викладає дисципліни: прикладна теорія надійності; комп’ютерні мережі нового покоління; корпоративні мережі та телекомунікації; сучасні корпоративні інформаційні системи; сучасні індустріальні технології проектування комп’ютерних систем; системи та засоби передачі даних; захист та завадостійка обробка даних; технології захисту інформації; комп’ютерні мережі.

Керівник наукового гуртка із радіозв’язку, керує підготовкою студентів до змагань із радіоспорту.

Автор 14 публікацій.

Науково-педагогічний напрямок – телекомунікаційні мережі та передача даних.

Напрям науково-дослідної роботиІнформаційна технологія прогнозування якості радіозв’язку на основі звітів змагань із радіоспорту.

Викладацька: А-340: (044) 287-92-46