Овчарук Володимир Олексійович

доцент,

кандидат технічних наук


1981 – закінчив 8 класів середньої школи № 5 (з похвальною грамотою), та вступив до Кам’янець-Подільського технікуму харчової промисловості.

1985 – закінчив технікум з червоним дипломом та вступив до Київського технологічного інституту харчової промисловості (КТІХП, нині НУХТ) на спеціальність машини та апарати харчових виробництв.

1986 – 1988 – після закінчення першого курсу був призваний до лав Радянської Армії (м. Чита, нині Забайкальський край, РФ).

1988 – 1992 – продовження та закінчення навчання.

1992 – робота в Науково-дослідному секторі КТІХП з наукової тематики кафедри процесів і апаратів.

1993 – 1996 Навчання в аспірантурі з 1997 на кафедрі інформатики, працював на посадах асистента, старшого викладача, доцента, завідувача кафедри.

1998 – захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидат технічних наук за темою «Оптимізація процесу сушіння пектиновмісних екстрактів».

1999 – 2005 виконував обов’язки заступника декана заочного факультету, заступника декана механічного факультету по заочній формі навчання.

2002 – присвоєно вчене звання доцента по кафедрі інформатики.

 З вересня 2022 р. працює доцентом кафедри інформаційних технологій, штучного інтелекту і кібербезпеки НУХТ.

На кафедрі відповідає за педагогічне навантаження (розподіл, звіт про виконання) та за  наукову роботу.

Науковий напрям – інформаційна підтримка інженерних рішень в технологічних процесах очищення та сушіння харчових продуктів.

Викладає дисципліни – інформаційні технології, економічна інформатика, інформаційні системи та технології.

 Хобі та захоплення – подорожі, залізничний транспорт.