Ющук Інна Василівна

старший викладач
В 1993 р. закінчила Український державний університет харчових технологій (зараз НУХТ), факультет технології цукристих речовин.

Працювала на кафедрі інформатики НУХТ з 1993 р. Протягом всього періоду роботи читала лекції, проводила лабораторні заняття, консультації з навчальних дисциплін, екзаменаційні консультації, перевіряла та приймала контрольні та модульні роботи, проводила іспити та заліки з базових дисциплін денної та заочної форм навчання. Систематично працює над питаннями удосконалення навчального процесу та його методичного забезпечення. Розроблює робочі програми з базових курсів, комплекти індивідуальних завдань до лабораторних робіт, тестові питання по всіх модулях  дисциплін для оцінки успішності засвоєння їх студентами. 

З вересня 2022 р. працює старшим викладачем кафедри інформаційних технологій, штучного інтелекту і кібербезпеки НУХТ.

Керує науково-дослідною роботою студентів. Результати роботи із студентами представляються на студентських наукових конференціях НУХТ.

Працює у відповідності з кафедральним планом держбюджетних науково-дослідних робіт на тему: «Інформаційна підтримка інженерних рішень по виробничим процесам сушіння харчових продуктів».

Приймає участь у роботі науково-методичних семінарах кафедри.

Автор близько 36 науково-методичних праць.