ОПП «Комп’ютерні науки»

освітня програма 2023 року (pdf)

про освітню програму (2024, pdf)

У Національному університеті харчових технологій підготовка фахівців зі спеціальності 122 «Комп'ютерні науки» триває вже понад 20 років. Освітню програму «Комп’ютерні науки» відкрито в 2019 році.

У 2023 році програма успішно пройшла державну акредитацію (Звіт, Експертний висновок, Рішення). Структура та зміст програми щорічно оновлюються відповідно до стрімких змін у галузі ІТ.

Основний принцип підготовки студентів за цією спеціальністю практичне спрямування всіх дисциплін кафедри і постійний зв'язок із майбутньою діяльністю. За час роботи кафедра зарекомендувала себе випускниками, які успішно працевлаштовані в провідних ІТ-компаніях, а також підприємствах харчової та інших галузей.

Випускники коледжів НУХТ та різних інших коледжів, які отримали дипломи за спорідненими спеціальностями галузі, можуть продовжити навчання за скороченим терміном навчання.

Після завершення навчання за спеціальністю «Комп'ютерні науки» (бакалавр), випускники цілком підготовлені до роботи у комп'ютерних відділах харчових і промислових підприємств, комерційних фірм та банківських установ. Фахівець може застосувати свої знання практично в усіх сферах виробничої та невиробничої діяльності людини, де використовують інформаційні технології.

На кафедрі кожен студент забезпечений окремим робочим місцем і доступом до електронних методичних ресурсів та інтернету. Постійна модернізація комп'ютерної техніки дозволяє використовувати у навчальному процесі сучасні програми моделювання і проектування інформаційних систем, вивчати актуальні програмні засоби розробки спеціального програмного забезпечення.

Для виконання наукових досліджень (аналізу, моделювання і проектування інформаційних систем) п'ять комп'ютерних аудиторій мають актуальні середовища розроблення ПЗ та інші необхідні програмні засоби (Microsoft Visual Studio, Android Studio, PyCharm, IntelliJ IDEA, пакет Microsoft Office та інше).

Для виконання студентами самостійної і науково-дослідної роботи організовано локальну комп'ютерну мережу між аудиторіями і з безкоштовним доступом в Internet. Активні студенти проходять підготовку і включаються до складу команд учасників всеукраїнських і міжнародних олімпіад з програмування, а саме приймають участь у Міжнародній відкритій студентській олімпіаді з програмування імені С.О. Лебедєва та В.М. Глушкова «KPI-OPEN» на базі Київського політехнічного університету ім. І.І. Сікорського, Міжнародній Літній школі з програмування, Міжнародній Зимовій школі з програмування «Золотий байт» та інших.

Команда кафедри на олімпіаді з програмування

Усебічний зв'язок навчального процесу з науково-дослідною роботою та харчовими підприємствами дає можливість значно підвищити рівень інженерної підготовки молодих фахівців. Студенти набувають практичні навички під час проходження практики на підприємствах харчової галузі, у науково-дослідних інститутах, комерційних установах і фірмах по розробці програмного забезпечення за наскрізною програмою практик виробничою та переддипломною.

Серед наявних баз практик є: Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова та інші наукові установи НАН України, Державний університет телекомунікацій, Корпорація «Оболонь», ПАО «Макаронна фабрика» хлібокомбінати, харчові підприємства галузі, відділи і кафедри НУХТ, компанії «Softline», «Everest» та інші державні й приватні підприємства. Також під час навчання студенти мають змогу набути досвід роботи, працюючи в Центрі інформаційних технологій НУХТ, редакційно-видавничому центрі, адмініструючи комп'ютерні класи кафедр тощо. Навчання бакалаврів завершує підготовка та захист кваліфікаційної роботи.

Для практичного вивчення харчових технологій і знайомства із виробництвом проводяться відкриті лекції на підприємствах галузі.

Починаючи з четвертого курсу студенти мають достатні знання для працевлаштування чи самовдосконалення у своїх інтересах. Програма підготовки включає великий перелік програмних засобів для того щоб випускники-бакалаври працювали в індустрії програмного забезпечення, виконуючи його розробку і супроводження на посадах програмістів, адміністраторів і експлуатаційників прикладного програмного забезпечення комп'ютерних систем та мереж загального і спеціального призначення, розробників технічних засобів захисту інформації, а також супроводжувачів баз даних і знань, сховищ даних, фахівців з інтелектуального аналізу даних.

Випускники Національного університету харчових технологій та інших навчальних закладів, які закінчили навчання за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки», мають змогу продовжити освіту в магістратурі за освітньою програмою «Управління інформацією та аналітика даних».