ОПП «Управління інформацією
та аналітика даних»

освітня програма 2023 року (pdf)

про освітню програму (2024, pdf)

Випускники Національного університету харчових технологій та інших навчальних закладів, які закінчили навчання на бакалавраті за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки», мають змогу продовжити освіту в магістратурі за освітньою програмою «Управління інформацією та аналітика даних».

Освітню програму відкрито в 2023 році.

Магістерська підготовка за цією програмою базується на проведенні наукових досліджень і орієнтована на підготовку фахівців для науково-дослідної й педагогічної діяльності, роботи в галузі ІТ. Магістри, що мають високі показники у навчанні, долучаються до наукової роботи за держбюджетною науково-дослідною тематикою кафедри «Розроблення нових інформаційних технологій прийняття рішень у виробництві та освітній діяльності».

Тематика науково-дослідної роботи спрямована на вирішення проблем розроблення інформаційних систем, інтелектуальних систем прийняття рішень для фахівців харчових виробництв, розроблення та впровадження в навчальний процес електронних засобів навчання. Більшість магістерських розробок знаходять своє застосування в навчальному процесі університету та пропонуються для практичного впровадження у виробництво.

Магістри оволодівають спектром знань та вмінь у галузі сучасних інформаційних технологій, дослідження систем і побудови моделюючих комплексів.

Наукова складова навчання в магістратурі забезпечує:

Завершальним етапом навчання магістрів є підготовка та захист кваліфікаційної магістерської роботи, що узагальнює результати виконаних наукових досліджень із актуальних задач у сфері ІТ.

Випускники магістратури працюють у науково-дослідних установах аналітиками, розробниками інформаційних та робото-технічних систем, моделюючих комплексів, інформаційно-комунікаційних мереж обробки знань у прикладних системах, фахівцями з бізнес-управління технічних об’єктів, технологічних та виробничих комплексів. Також вони мають право займатися науковою та викладацькою роботою, використовуючи методології та фундаментальні знання сучасних інформаційних технологій. Є добрі перспективи працевлаштування на підприємствах, у виробничих та науково-виробничих об’єднаннях, науково-дослідних та проектно-конструкторських організаціях, в державних та банківських установах та організаціях, інформаційних центрах різного рівня та вищих навчальних закладах на первинних посадах «молодший науковий співробітник».