ОПП «Інформаційні системи
та штучний інтелект»

освітня програма 2023 року (pdf)

про освітню програму (2024, pdf)

Підготовка фахівців зі спеціальності 122 «Комп'ютерні науки» триває на кафедрі вже понад 20 років. Освітню програму «Інформаційні системи та штучний інтелект» відкрито в 2019 році.

У 2023 році програма успішно пройшла державну акредитацію (Звіт, Експертний висновок, Рішення). Структура та зміст програми щорічно оновлюються відповідно до стрімких змін у галузі ІТ.

Метою освітньої програми «Інформаційні системи та штучний інтелект» є підготовка фахівців, здатних до комплексного розв’язання задач розроблення, модернізації та експлуатації інформаційних систем, в тому числі систем штучного інтелекту, що передбачає здатність аналізу предметної області, формалізації даних та знань, створення логічного інтерфейсу формування висновків для підтримки прийняття рішень в ординарних та позаштатних ситуаціях. 

Основний фокус освітньої програми: Підготовка освітньо-професійних кадрів, які володіють сучасними методами та інформаційними технологіями для впровадження інформаційного, математичного, програмного, технічного та організаційного забезпечення інформаційно-управляючих систем  та систем штучного інтелекту в різних галузях народного господарства, в тому числі, харчової і переробної промисловості.

Особливості програми: Освітня програма бакалавра передбачає підготовку фахівців, здатних застосувати математичні основи, алгоритмічні принципи в моделюванні, проектуванні, розробці та супроводі інформаційних систем ; здійснювати розробку, впровадження і супровід інтелектуальних систем аналізу та обробки даних в організаційних, технічних, природничих та соціально-економічних системах

Теоретичний зміст предметної області: сучасні моделі, методи, алгоритми, технології, процеси та способи отримання, обробки, аналізу, передачі, зберігання даних та знань в інформаційних системах з метою їх систематизації та виявлення потрібних фактів для підтримки прийняття рішень .

Методи, технології та інструменти: CASE-технології моделювання та проектування інформаційних систем; розподілені обчислювальні системи; комп’ютерні мережі; хмарні технології, технології інженерії знань, системи управління базами даних та знань, операційні системи, технології OLAP та Data Mining.

Під час навчання здобувач-бакалавр отримує наступні компетенції:

За період навчання бакалавр набуває вміння аналізу, проектування та розробки складних інформаційних систем, в тому числі, систем штучного інтелекту.

Основні вміння:

Сайт кафедри інформаційних систем створений студентами кафедри:

Випускники Національного університету харчових технологій та інших навчальних закладів, які закінчили навчання за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки», мають змогу продовжити освіту в магістратурі за освітньою програмою «Управління інформацією та аналітика даних».