Напрями
науково-дослідної роботи

Напрями наукової роботи викладачів кафедри

Держбюджетні НДР кафедри

1. «Дослідження та використання сучасних інформаційних технологій для виконання функцій та завдань виробничого і організаційного управління підприємств харчової галузі».

Номер реєстрації теми в УкрІНТЕІ — 0120U105386, термін виконання 2020–2025 рр.

Науковий керівник — к.т.н., доц. Овчарук В.О., відповідальні виконавці:  д.т.н., проф. Грибков С.В., д.т.н., к.ф.-м.н., доц. Андріюк О.П., к.т.н., доц. Костіков М.П., к.т.н., доц. Мошенський А.О., к.т.н. Струзік В.А., к.т.н., доц. Харкянен О.В., PhD Грама М.П., ст. викл. Ліманська Н.В., к.т.н. Мазуренко О.О., ст. викл. Чорнобай К.Ю.


2. «Дослідження та впровадження інформаційних технологій у галузях харчової промисловості та освіті».

Номер реєстрації теми в УкрІНТЕІ — 0117U003475, термін виконання — 2017–2022 рр.

Науковий керівник — к.т.н., доц. Самсонов В.В., відповідальні виконавці: д.т.н., проф. Сільвестров А.М., к.ф.-м.н., доц. Андріюк О.П., к.т.н. Бобрівник К.Є., к.т.н., с.н.с. Горлова Т.М., д.т.н., доц. Грибков С.В., к.т.н., доц. Костіков М.П., к.т.н., доц. Мошенський А.О., к.т.н., доц. М’якшило О.М., к.т.н., доц. Харкянен О.В., ст. викл. Ліманська Н.В., к.т.н. Мазуренко О.О., д.т.н., с.н.с. Чумаченко С.М.


3. «Математичні методи аналізу комп'ютеризованих систем».

Номер реєстрації теми в УкрІНТЕІ — 0117U003477, термін виконання — 2017–2020 рр.

Науковий керівник – к.т.н., доц. Овчарук В.О., відповідальні виконавці — к.т.н. Бреус Н.М., к.т.н., доц. Грибков С.В., ст. викл. Сєдих О.Л., ст. викл. Ющук І.В.