Дисертації кафедри

Із 2011 р. при Національному університеті харчових технологій протягом понад 10 років діяла спеціалізована вчена рада К 26.058.05, яка розглядала та проводила захисти дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук.

Із 2012 р. нашими співробітниками, а також іншими здобувачами в НУХТ було захищено 14 дисертацій за спеціальністю 05.13.06 «Інформаційні технології»:

А також 1 дисертацію за спеціальністю 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»:

Крім того, над дисертаційними роботами також працюють наступні викладачі нашої кафедри:

А також аспіранти й аспірантки:

Та випускники аспірантури: