Грама Михайло Петрович

Грама Михайло Петрович

Старший викладач, доктор філософії (PhD)

У 2019 р. закінчив магістратуру факультету автоматизації та комп’ютерних систем НУХТ за спеціальністю «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології».

У 2023 р. закінчив аспірантуру НУХТ.

Працює на кафедрі з вересня 2023 р.

16 травня 2023 р. захистив дисертацію на здобуття ступеня доктора філософії у галузі знань 15 «Автоматизація та приладобудування» за спеціальністю 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології». Тема дисертації: «Автоматизоване керування випарною установкою на основі інтелектуальних регуляторів».

Викладає дисципліни (лектор): моделювання нейронних мереж, аналітика великих даних.

Із 2019 року член приймальної комісії факультету АКС НУХТ.

Куратор групи КН-1-2 (з 2023 року). 

Автор 14 публікацій за темою власної НДР (7 статей і 7 тез доповідей).

h-індекс у Google Scholar — 3, у Scopus — 2.

Викладацька: А-232, телефон (044) 287-96-16

Електронна пошта: GramaMP@nuft.edu.ua

Профіль у Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=gUXNv7YAAAAJ

Профіль у Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57210565417

Профіль у ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5843-060X