Грибков Сергій Віталійович

Грибков Сергій Віталійович

Професор, доктор технічних наук

завідувач кафедри

Член Вченої ради університету та факультету АКС, гарант ОПП освітнього ступеня «Магістр» «Інформаційні управляючі системи та технології» спеціальності 122 «Комп’ютерні науки»

Завідувач кафедри  інформаційних технологій, штучного інтелекту і кібербезпеки. 

Професор, доктор технічних наук.

У 2003 році здобув кваліфікацію магістра за спеціальністю «Інформаційні управляючі системи та технології» (диплом магістра з відзнакою КВ № 22310518).

Кандидат технічних наук із 2013 року. Дисертацію захистив 27 лютого 2013 р. у спеціалізованій вченій раді Національного університету харчових технологій за спеціальністю 05.13.06 «інформаційні технології» (диплом ДК № 015082).

Доктор технічних наук із 2021 року. Дисертацію захистив 12 травня 2021 р. у спеціалізованій вченій раді Д 26.204.01 Інституту проблем математичних машин і систем НАН України.

Стаж педагогічної роботи у вищих закладах освіти III-IV рівня акредитації — 19 років (усі в НУХТ).

Основні етапи науково-педагогічної діяльності у вищих закладах освіти III-IV рівня акредитації:

Грибков Сергій Віталійович читає лекційні курси, веде практичні і лабораторні заняття для студентів денної та заочної форм навчання.

Основні курси:

Веде сертифікатну програму  «Розробка програмного забезпечення мовою Java».

Виконував обов’язки відповідального секретаря відбіркової комісії факультету АКС у 2015, 2016, 2017 роках.

Читає лекції, веде курсове проектування та практичні заняття, надає консультації, приймає заліки та іспити, здійснює керівництво виконанням дипломних проектів бакалаврів, залучає студентів до винахідницької та науково-дослідної роботи, здійснює керівництво та підготовку студентів для участі в міжнародних та всеукраїнських олімпіадах із програмування.

Бере участь у методичному забезпеченні навчального процесу з дисциплін кафедри, які викладає.

Відповідальний за підготовку та участь студентів у олімпіадах різного рівня з програмування.

Має 220 публікацій, у тому числі 41 статей у фахових та закордонних виданнях, 128 тез доповідей у матеріалах вітчизняних та міжнародних наукових конференцій, 51 навчально-методичних праць.

Профіль у Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=wwlnDBgAAAAJ

Профіль у SCOPUS: https://cutt.ly/MVhh1CK

Профіль у PUBLONS: https://cutt.ly/dVhh6zb

Профіль у ORCID: https://cutt.ly/DVhjokC

Напрям науково-дослідної та педагогічної роботи — розробка систем підтримки прийняття рішень, мови програмування, розробка баз та сховищ даних, інтелектуальний аналіз даних, методи оптимізації системи.

Завдання науково-дослідної роботи на 2020–25 рр.Дослідження та розроблення інформаційних технологій прийняття рішень на основі модифікованих евристичних і еволюційних методів та алгоритмів.
Перелік наукових праць: https://cutt.ly/RVhd8PU

Кабінет завідувача кафедри — А-236, телефон (044) 287-96-77

Пошта: sergio_nuft@i.ua